و بله همه ی این لیست رو نصب کردم و فقط دوتاشون جواب داددریافتدریافت و دومین عکسسم مربوط به برنامه خفن که من یک فصل عقبم و میتونم بگم از بس در س خوندنم که دیوانه شدم تازه یکشنبه هفته بعد بعد تموم میشه