تاریخچه ی ذهن من

It's my history

۱ مطلب با موضوع «کوتاه نوشت» ثبت شده است

من انکار نمی کنم که زنان احمق هستند. خداوند بزرگ آن ها را این گونه خلق کرد تا هم سطح مردان باشند. جرج الیوت منبع