عاقا برید اینجا رای بدید ایمیل خودتان نخاستید در گوگل ایمیل موقت سرچ کنید

خیلی یخته فیزیکو حتی تا 14 احتمال میدم سخته بعد این همه سال اول بودن حتی میان ترم16 شدم و اول شدم یهو اول نشم شاید اصن دوم نیارم 

این پسر 10 سال هم باعث شد به پوچی برسم