از همین امروز شروع کنید ارزوهاتونو عملی کنید هرچی دوست دارید یادبگیرید برا خودتون شغل پیدا کنید خلاصه بنظرم ما به جایی می رسیم که براش تلاش کردیم و برای رسیدن به یه هدف بالا استعداد انچنان هم مهم نیست مهم تر از هنه توانایی اعتقاد به هدف مونه یادمدن نره برا چی داشتیم کارامون رو می کردیم که این تعریف امید میشه از نظر من  خلاصه زود باشید کار مورد علاقه تونه بدون توجه به هیچ چی شرو کنید