این چن روز داشتم یه سریال می دیدم که اتفاقا خیلیم از نظر هنری و... مطرح ببود و به واقع بازیگراش عالی بازی می کردن و می شد گفت 1درصد هم نمی شه گفت فیلم و وقتی نگاش میکنی واقعیت رو می بینی (شاید اغراق داشت)ومیخاستم بگم عالیه و اینا ولی دیدم توی یه سایتی نوشته این فیلم میتونه اثرات بد روحی که جسمی میشه رو داشته باشه و میخاستم در کل بگم گاهی وقتا حرف نزدن و پست نذاشتن خیلی بهتره .

(حذف شد)